transhumanz-vernagt-2019-peter-santer-2

Transhumanz – nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Jedno z nejstarších a nejpůsobivějších putování ovčích stád v celém alpském prostoru


Dne 11. prosince 2019 byla v kolumbijské Bogotě na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO zapsána tradice putovního pastevectví „Transhumanz“. Pro Schnalstal, kde se tato tradice dodnes pěstuje a kde dodnes žije, je to obrovský úspěch.

Kulturnímu spolku Schnalstal společně s organizací Pro Vita Alpina se podařil zápis na rakouský seznam nehmotného kulturního dědictví. Žádost o zápis podpořily pastevecké zájmové spolky Niedertal a Rofenberg. Těšíme se, že stoletá tradice Transhumanz se tímto zhodnotí a dostane se jí náležité pozornosti.
Transhumanz mezi Ötztalem a Schnalstalem v Jižním Tyrolsku


Putování s ovčími stády ve Schnalstalu je prastará a dodnes stále živá tradice. Archaický zvyk putovního pastevectví, označovaný též jako Transhumanz, je součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jako jediné putování s ovčími stády na světě vede přes ledovec a zároveň přes státní hranici.

Každý rok ženou pastevci v polovině června tři až čtyři tisíce ovcí z obcí Vernagt a Kuzras ve Schnalstalu přes průsmyky Niederjoch a Hochjoch ve Schnalstalu. Při putování s ovcemi ve Schnalstalu zdolají lidé i zvířata za dva dny až 44 kilometrů. Stezka částečně vede přes sněhová pole a horské svahy pokryté sutí.

V polovině září nastupují ovce, pastevci a psi na jednoznačně méně nebezpečnou cestu zpět. Úspěšné přihnání stád z horských pastvin do údolí se slaví pastýřskou slavností.ipotsch - Schnalstal Valley's felt slipper
ipotsch - Schnalstal Valley's felt slipper
Thanks to its diverse and distinctive natural and cultural landscape, the Schnalstal Valley is one of the most fascinating valleys in the entire Alps. The ...
read more