Jiný pohled na ledovec

Danish-Icelandic artist, Olafur Eliasson, inaugurated his new installation on 9th October 2020 on the Grawand ridge in the Schnalstal Valley glacier. This work of art invites onlookers to intensely reflect on the effects of climate change.
JINÝ POHLED NA LEDOVEC

Dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson v říjnu 2020 na hřebenu hory Grawand instaloval a zpřístupnil trvalé umělecké dílo, které vyzývá návštěvníky, aby uvažovali o klimatické změně. Instalace nazvaná Our Glacial Perpsectives (Naše ledovcové perspektivy) je dostupná pěšky po 410 metrů dlouhé cestě podél ledovce. Devět bran po cestě vyznačuje intervaly, které odpovídají minulým dobám ledovým. Na konci stojí ukotvená velká koule, zvaná též Pavilon, která slouží jako astronomický přístroj. Artefakt z oceli a skla je opatřený prstenci, které umožňují sledovat dráhu slunce na obloze. Velké prstence s více než 700 tabulemi z modrého skla dovolují také pozorovat letní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost i zimní slunovrat.

Návštěvníci mají možnost odečítat denní čas podle polohy slunce. Tento optický přístroj vyzývá k zamyšlení a k porovnání člověka a jeho těla a světa s rozměry vesmíru nebo s geologickým periodami ledových dob. Důležitou roli hraje též vnímání vody, našeho nejcennějšího přírodního zdroje, a jejího koloběhu. Socha ozřejmuje někdy velmi abstraktní mohutnost klimatické změny a tání ledovců. Umístění přímo na ledovci akcentuje naléhavost sdělení.
Olafur Eliasson je světoznámě uznávaný umělec a ambasador OSN pro ekologii. Při vernisáži pronesl přednášku o svém díle a o palčivých otázkách v době klimatické změny. Instalací na ledovci chtěl autor vyzvat všechny návštěníky, aby odpověď na silně aktuální otázky hledali každý sám v sobě.
Olafur Eliasson se narodil v roce 1967 v Dánsku. Vyrostl na Islandu, a poté studoval v Kodani na umělecké škole. Jeho instalace se zaměřuje především na přírodu a vnímání. Nyní Olafur Eliasson žije v Berlíně.


www.olafureliasson.net